Chính sách biên tập nội dung

Đội ngũ biên tập của HYFA Việt Nam lựa chọn nội dung dựa trên nhu cầu của mọi người và những phát triển mới trong thế giới y tế. Các dịch vụ hiện có tại blog được giới thiệu để giúp độc giả quản lý sức khỏe của bản thân và gia đình. Vì vậy, đội ngũ nhà văn và thầy thuốc đã mất rất nhiều thời gian để đóng gói những thông tin y khoa phức tạp sao cho dễ hiểu, hữu ích cho người đọc mà không ảnh hưởng đến chất lượng và độ chính xác của từng chủ đề.

Sứ mệnh của HYFA Việt Nam là giúp người dùng đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe tốt nhất

Chất lượng nội dung

Bài viết dựa trên các tiêu chuẩn biên tập cao nhất về kiểm tra thực tế từ các nguồn chính thức khác nhau, được đánh giá bởi đội ngũ bác sĩ và trình bày ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu đối với công chúng. Chúng tôi xem ba điều này là nền tảng để HYFA Việt Nam trở thành phương tiện truyền thông y tế đáng tin cậy của Việt Nam

Tính khách quan

Thông tin được trình bày theo quan điểm y tế và dựa trên nghiên cứu và dữ liệu rút ra từ một số nguồn đáng tin cậy khác nhau. Chúng tôi làm điều này để duy trì tính khách quan và công bằng của bài viết.

Liêm chính

Cam kết của đội biên tập HYFA Việt Nam về tính chính trực là duy trì các nguyên tắc của báo chí và viết rõ ràng nơi có nội dung và quảng cáo được tài trợ, để phân biệt với nội dung tin tức và bài báo.

Nội dung được Tài trợ và Quảng cáo

HYFA chấp nhận nội dung từ các khoản tài trợ và quảng cáo, và loại nội dung này sẽ được phân biệt rõ ràng về hình thức. Nội dung không được nhóm biên tập của chúng tôi xem xét, và do đó độc giả cần thực hiện xác minh thêm với nhà tài trợ và quảng cáo. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nội dung nào có xung đột lợi ích với sứ mệnh của HYFA.