Điều khoản sử dụng

Sau đây là các điều khoản và điều kiện sử dụng. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Các điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện này (“Thỏa thuận”) được thiết lập để điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, có thể được thay đổi hoặc bổ sung theo thời gian.

Các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

Hydrafacial.vn có thể tùy ý thực hiện các thay đổi đối với thỏa thuận này bằng cách cập nhật phần này trên trang web và ghi ngày có hiệu lực của thỏa thuận mới nhất.

Bạn được coi là đồng ý và chấp nhận thỏa thuận này nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi thỏa thuận này được gia hạn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này mỗi khi bạn muốn sử dụng trang Hydrafacial.vn

Cách thức liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện của trang web này,

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại lienhe@hydrafacial.vn

Không có nghĩa vụ lọc nội dung từ người dùng trang web

Hydrafacial.vn không có nghĩa vụ phải lọc, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào do Người dùng cung cấp được đăng hoặc cung cấp trên trang web.

Tuy nhiên, Hydrafacial.vn có quyền (không phải nghĩa vụ) lọc, chỉnh sửa, từ chối chấp nhận, xóa và di chuyển một số nội dung theo quyết định riêng của mình và vì bất kỳ lý do gì.

Điều khoản và điều kiện để gửi nội dung

Bạn đồng ý không đăng, đăng, chia sẻ, cung cấp nội dung trên trang web này mà:

 1. Vi phạm pháp luật, quấy rối, vu khống, lạm dụng, đe dọa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, nguy hiểm hoặc xúc phạm đến quyền riêng tư của người khác;
 2. Vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác;
 3. Chứa vi-rút hoặc gây hại, can thiệp, phá hủy tệp, mã hoặc các chương trình khác;
 4. Chứa các quảng cáo không chính thức, tài liệu khuyến mại, thư dây chuyền, thư rác, thư rác hoặc e-mail không được các bên khác mong muốn;
 5. Bạn không có quyền đăng, gửi, phân phối hoặc truyền.

Tuân thủ Luật áp dụng

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi bạn sử dụng trang web này. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào để:

 1. Mạo danh một người hoặc một nhóm nhất định; mô tả hoặc xác định bản thân với danh tính của người khác; cố ý xóa, xóa, ghi đè, thay đổi thông tin, bao gồm tiêu đề thư và địa chỉ IP; hoặc giả mạo danh tính để che giấu nguồn gốc của tài liệu mà bạn đăng thông qua trang web này;
 2. Làm gián đoạn cuộc trò chuyện theo cách tiêu cực;
 3. Can thiệp vào trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với trang web này;
 4. Làm phiền người dùng khác;
 5. Tham gia vào bất kỳ hành động nào vi phạm nhân quyền của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập và phân phối thông tin về những người dùng khác mà không có sự cho phép của họ, trừ khi được luật hiện hành cho phép; hoặc là;
 6. Sử dụng trang web này để vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ

Chủ sở hữu của trang này là HYFA VIỆT NAM. Tất cả các quyền và lợi ích có sẵn trên trang web, giao diện trang web, thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại được hiển thị trên trang web và trên URL của trang web là tài sản của Hydrafacial.vn hoặc các nhà cấp phép của Hydrafacial.vn và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế , hoặc các quyền và luật tài sản khác.

Giấy phép sử dụng nội dung

Hydrafacial.vn cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để xem, sao chép, in và phân phối Nội dung được lấy từ trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không xóa hoặc xóa thông tin bản quyền một cách mù quáng , nhãn hiệu, hoặc các quyền sở hữu khác được hiển thị trong Nội dung.

Cảnh báo nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và thiết kế được sử dụng trên trang web này, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều là tài sản của Hydrafacial.vn hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng hoặc thiết kế nào thuộc sở hữu của Hydrafacial.vn hoặc các chi nhánh của Hydrafacial.vn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Liên kết đến các trang web khác

Các trang web hoặc bên thứ ba có trên trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web khác và / hoặc đến các nguồn khác, bao gồm cả các nhà quảng cáo, mà Hydrafacial.vn không có thẩm quyền nào. Các liên kết này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người dùng và không được Hydrafacial.vn coi là sự xác nhận của nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các trang web khác. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập Trang web, bao gồm nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ của nó.

Luật áp dụng

Bất kỳ điều khoản, điều kiện, chính sách nào trong trang web này đều được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam mà không gây xung đột với các nguyên tắc của luật pháp Việt Nam. Khi trở thành người dùng, bạn đồng ý với quyền tài phán duy nhất của Tòa án Việt Nam đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web hoặc các điều khoản và điều kiện.