Miễn trừ trách nhiệm

Tài liệu trên trang HYFA VIỆT NAM được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm về bất kỳ hình thức hoặc trách nhiệm pháp lý nào dù được viết hay ngụ ý. Trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm đối với Tài liệu và nội dung của chúng, bằng văn bản hoặc ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng, khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể).

Thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin tham khảo. HYFA Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, độ tin cậy, tính xác thực của sự hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào có trên trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu nào có thể xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể được liên kết đến hoặc từ trang web này.

HYFA Việt Nam không đảm bảo rằng tài liệu hoặc trang web này sẽ không có lỗi hoặc gián đoạn hoặc những thiếu sót đó sẽ được sửa chữa hoặc trang web này hoặc máy chủ lưu trữ trang web này không có vi rút hoặc các yếu tố có hại khác. Hydrafacial.vn không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính trung thực, chính xác, đáng tin cậy, hoặc tài liệu hoặc thông tin trên Trang web này hoặc kết quả của việc sử dụng trang web.

Nếu có nhãn hiệu, biểu tượng, bản quyền và các quyền sở hữu khác (“Quyền sở hữu”) được in trên các mẫu sản phẩm của HYFA Việt Nam hoặc sản phẩm của các công ty liên kết trên Trang web này, thì Quyền sở hữu này thuộc về các công ty / tổ chức tương ứng. Chúng được hiển thị trên Trang web này chỉ cho mục đích thông tin, không có đại diện hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

HYFA Việt Nam sẽ không dung thứ cho các tài liệu có nội dung xúc phạm hoặc vu khống, nói xấu hoặc khiêu khích, khiêu dâm và các nhận xét lăng mạ hoặc đe dọa.

HYFA Việt Nam sẽ theo dõi các bình luận trên Trang web này và có thể xóa bất kỳ tài liệu nào khỏi Trang web này theo quyết định riêng của chúng tôi, không cảnh báo và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được thực hiện và lặp lại thay mặt cho HYFA Việt Nam.